30days unli data

Most popular

30days unli data

3months unli data

  • Money back guarantee
  • Free shipping 30+ countries
  • Best rates


Ito ay serbisyo na binuo ng buong puso. Ito ay madarama mo sa salita at pakikitungo nila. Totoo silang nag alaga sa kabutihan ng mga OFWs.

Ciara Angeles

Ang data connection ay mtatag kaya ang panonood sa YouTube at WhatsApp calls ay walang hirap. Magalang at maagap ang Customer Service nila.

Phebe Garcia

As a flight attendant, I have been using Xplori's service for years whenever away from home. It has been absolutely reliable and offers the best value on the market

Grace Cheung